Frister for å melde endringer i eierskap!

 • 4. April 2022 – frist for å melde fra om eventuelle endringer som skal med på utbetalingen i juni 2022.

 • 30. September 2022 – frist for å melde fra om eventuelle endringer som skal med på utbetaling i desember 2022.

For at du skal kunne sjekke at vi har registrert riktig rettigheter på innspillingene dine, har vi laget lister med låter som ble spilt på norsk radio. Hvis du finner noe som ikke stemmer kan du melde fra til oss om det.


Her finner du innspillinger som blitt spilt på norsk radio:

Oppdatert 20.06.2022


Her er noen ting du kan se etter i Excel-listene:

 • Innspillinger som står oppført på deg eller ditt selskap, men som du eller ditt selskap ikke har rettigheter til.

 • Innspillinger som står oppført på noen andre, men som du eller ditt selskap har rettigheter til.

 • Innspillinger med ukjent rettighetshaver (No Rightsholder)

 • Innspillinger som ikke er vernet (Not Protected) som du mener er vernet

 • Andre ting vi ikke har fått med oss som du mener skal rettes opp

For å melde endringer i Excel må du gjøre følgende:

1. Åpne Excel-filen med Gramo-innspillinger

2. Legg til dine egne data i de brune kolonnene i raden som inneholder innspillingen du vil endre rettigheter på

bilde som viser hvor man legger inn egne data i regnearket

Kommentarer og lenker til dokumentasjon legger du i siste, brune kolonne Z

Du trenger ikke dokumentasjon når det er du eller ditt selskap som alltid har hatt alle rettighetene til innspillingen. Dersom innspillingen er registrert med annen rettighetshaver hos oss, må du sende dokumentasjon som viser ditt eierskap i Norge.

En innspilling som ikke er vernet (not protected i kolonne K), gir ikke Gramo-utbetaling. Dersom du mener "ikke vernet" (not protected) innspilling skal være vernet, skriv kommentar i den siste brune kolonnen Z.

3. Send inn Excel-filen til rikard.haugen@gramo.no


Alle rettighetskrav må bli gjort rede for

I de fleste tilfeller er det nok å redegjøre for kravet ved å fylle ut den påkrevde informasjonen knyttet til repertoaret som ISRC, P-Line, Producer name og så videre.

I de tilfeller der Gramo ikke har mulighet til å validere kravet utfra den informasjon som er gitt i kravet, må det legges ved ytterligere dokumentasjon.

Tilfeller hvor krav om ytterligere dokumentasjon er påkrevd kan for eksempel være:

 • Produsenten til innspillingen/s/es tilgjengelige utgivelse (release) p-line er ikke den samme som den faktiske rettighetshaver.

 • Produsenten til innspillingen/s/es tilgjengelige utgivelse (release) p-line i vårt territorium er ikke den samme som den gitt i rettighetskravet.

 • ISRC registrert i Gramo på innspillingen korresponderer ikke med den oppgitt i kravet og Gramo kan ikke avgjøre om innspillingen er samme versjon, eller innspillings-versjonen er ikke den samme.

 • Produktet (innspillingens utgivelse) er lisensiert til annen rettighetshaver i vårt territorium.

Alle disse eksemplene resulterer i en «mismatch» av informasjon Gramo har tilgang på.

Forklaring av status gitt i kravs-dialog

Status: "Rejected"
Hvis informasjonen gitt i kravet ikke stemmer overens med informasjonen Gramo har tilgjengelig og det ikke er sendt med forklaring som oppklarer uoverensstemmelsene, blir status "Rejected".

Rejections blir presentert med en kommentar som forklarer hvorfor kravet ikke er gyldig.

NB: Hvis kommentaren til kravet er bare en referanse til en p-line så gjelder dette for den avspilte versjonen (grønne kolonner) og ikke deres innsendte versjon.

Status: "Pending dbl claim"
Hvis kravet er gyldig, men det finnes krav på samme innspilling fra annen rettighetshaver blir status "Pending dbl claim"

I slike tilfeller vil partene bli informert om den oppståtte konflikt og henstilles til å ordne opp gjennom forhandling, mekling eller rettssystemet og deretter varsle Gramo.

Status: OK (Accepted)
Hvis kravet er gyldig og det ikke finnes konflikter blir status "OK (Accepted)"


Mer info:

Regler om saksbehandling ved dobbeltkrav
Låta må være vernet – og hva betyr det?

Fant du svaret?