Planlagte utbetalinger

Vi gjør tre større utbetalinger i året. Her finner du en oversikt over når.

Oppdatert over en uke siden

I 2023 har vi planlagt å gjøre følgende utbetalinger.

Når

Hva

For hvilket radioår

20. mars

Hovedutbetaling

2022

12. juni

Etterutbetaling

2019 - 2022

11. desember

Etterutbetaling

2019 - 2022

Hovedutbetalingen er den største utbetalingen vi gjør i løpet av året. Den inneholder alle innspillingene som har blitt spilt på radio året før, og vi utbetaler til alle som er registrert som rettighetshavere til disse innspillingene.

Etterutbetaling er penger for innspillinger som vi siden forrige utbetaling har funnet deltakere eller eiere på.

Svarte dette på spørsmålet?