I 2022 har vi planlagt å gjøre følgende utbetalinger.

Når

Hva

For hvilket radioår

21. mars

Hovedutbetaling

2021

13. juni

Etterutbetaling

2018 - 2021

12. desember

Etterutbetaling

2018 - 2021

Hovedutbetalingen er den største utbetalingen vi gjør i løpet av året. Den inneholder alle innspillingene som har blitt spilt på radio året før, og vi utbetaler til alle som er registrert som rettighetshavere til disse innspillingene.

Etterutbetaling er penger for innspillinger som vi siden forrige utbetaling har funnet deltakere eller eiere på.

Fant du svaret?