I 2021 har vi planlagt å gjøre følgende utbetalinger.

Når

Hva

For hvilket radioår

22. mars

Hovedutbetaling

2020

14. juni

Etterutbetaling

2017, 2018, 2019 og 2020

15. desember

Etterutbetaling

2017, 2018, 2019 og 2020

Hovedutbetalingen er den største utbetalingen vi gjør i løpet av året. Den inneholder alle innspillingene som har blitt spilt på radio året før, og vi utbetaler til alle som er registrert som rettighetshavere til disse innspillingene.

Etterutbetaling er penger for innspillinger som vi siden forrige utbetaling har funnet deltakere eller eiere på.

Fant du svaret?