Frister for å melde endringer i eierskap!

  • 2. april 2021 – frist for å melde fra om eventuelle endringer som skal med på utbetalingen i juni 2021.

  • 22. oktober 2021 – frist for å melde fra om eventuelle endringer som skal med på utbetaling i desember 2021.

For at du skal kunne sjekke at vi har registrert riktig eierskap på innspillingene dine, har vi laget lister med låter som ble spilt på norsk radio. Hvis du finner noe som ikke stemmer kan du melde fra til oss om det.


Her finner du innspillinger som blitt spilt på norsk radio:

Oppdatert 20.06.2021


Her er noen ting du kan se etter i Excel-listene:

  • Innspillinger som står oppført på deg eller ditt selskap, men som du eller ditt selskap ikke har rettigheter til.

  • Innspillinger som står oppført på noen andre, men som du eller ditt selskap har rettigheter til.

  • Innspillinger med ukjent rettighetshaver (No Rightsholder)

  • Innspillinger som ikke er vernet (Not Protected) som du mener er vernet

  • Andre ting vi ikke har fått med oss som du mener skal rettes opp

Må jeg forholde meg til dette?

Hvis du har oppdatert Gramo fortløpende og føler deg sikker på at alt er i orden, kan du se bort dette.

Slik går du frem for å melde endringer:

Du melder endringer på to måter:

  • Søke opp en og en innspilling i Min Side og gjøre endringer der

  • Følge beskrivelsen under, og gjøre det i Excel.

For å melde endringer i Excel må du gjøre følgende:

1. Åpne Excel-filen med Gramo-innspillinger

2. Legg til dine egne data i de brune kolonnene i raden som inneholder innspillingen du vil endre eierskap på

bilde som viser hvor man legger inn egne data i regnearket

Kommentarer og lenker til dokumentasjon legger du i siste, brune kolonne Z

Du trenger ikke dokumentasjon når det er du eller ditt selskap som alltid har hatt alle rettighetene til innspillingen. Dersom innspillingen er registrert med annen rettighetshaver hos oss, må du sende dokumentasjon som viser ditt eierskap i Norge.

En innspilling som ikke er vernet (not protected i kolonne K), gir ikke Gramo-utbetaling. Dersom du mener not protected innspilling skal være vernet, skriv kommentar i den siste brune kolonnen Z.

3. Send inn Excel-filen til rikard.haugen@gramo.no


Mer info:

Regler om saksbehandling ved dobbeltkrav
Låta må være vernet – og hva betyr det?

Fant du svaret?