Styret i Gramo består av:

  • Tre representanter for artistene og musikerne

  • Tre representanter for plateselskapene og mastereierne

  • En uavhengig styreleder.

"Uavhengig" betyr at styrelederen ikke er medlem av Gramo og heller ikke har noen tilknytning til noen av Gramos rettighetshaverorganisasjoner.

Styret som ble valgt på årsmøtet i 2021, består av:

  • Cathrine Nagell (styreleder) med vara Knut Ro

  • Marte Thorsby med vara Lena Midtveit

  • Daniel Nordgård med vara Marius Øvrebø-Engemoen

  • Erling Andersen med vara Erik Brataas

  • Hans Ole Rian med vara Ingvild Andrea Tellmann

  • Eddie Nygren med vara Ivar Noer

  • Anne Lise Frøkedal med vara Ivar Storm Peersen

Fant du svaret?