Stemmerett

Regler for artist og musiker:

  • For å få stemmerett må du ha opptjent penger i ett av de tre siste årene før generalforsamlingen.

Regler for plateselskap og mastereier:

  • For å få stemmerett må du ha opptjent penger det siste året før generalforsamlingen. Altså i 2020.

Les mer i våre vedtekter


Fullmakt

Regler for å gi fullmakt:

  • Du må ha stemmerett. Se avsnittet ovenfor 👆

  • Du må ha opptjent minst 1 000 kroner et av de tre siste årene før generalforsamlingen.
    Altså i 2018, 2019 eller 2020.

  • Du kan gi fullmakten kun til et annet medlem eller til din rettighetshaverorganisasjon. Som for eksempel GramArt, Creo, IFPI eller FONO.

Slik gir du fullmakt

1. Last ned fullmaktskort:

2. Fyll ut fullmaktskortet
3. Ta bilde eller skann det ferdigutfylte fullmaktskortet
4. Send det til fullmakt@gramo.no

Fant du svaret?