Gramo har bestemt at alle virksomheter innenfor samme bransje skal få like priser (tariffer).

For eksempel skal "Kafe Brun" og "Kafe Grønn" betale det samme, hvis de har like store lokaler og har åpent like mange dager i året.

Derfor forhandler vi ikke pris med hver enkelt virksomhet, men for en hel bransje.

Alle virksomhetene som tilhører en bransje som har vært i vederlagsnemnda, betaler i henhold til prisene som ble fastsatt der.

I andre bransjer er prisene fremforhandlet direkte med mellom Gramo og en eller flere bransjeorganisasjoner.


Prisene er akseptert av bransjene

Tidlig på 2000-tallet da Gramo begynte å samle inn vederlag fra butikker, kaféer, restauranter, hoteller og lignende, ble flere saker avgjort i vederlagsnemnda.

Priser for disse bransjene ble fastsatt i nemnda, og ble akseptert av de ulike virksomhetene.

I dag betaler over 16 000 virksomheter til Gramo for å spille musikk for sine kunder og gjester.

Vederlagsnemnda har vedtatt pris for følgende bransjer:

Serverings- og overnattingssteder – vedtak fastsatt 19. april 2006 (pdf)

Butikker, frisører og kundelokale – vedtak fastsatt 19. mars 2004 (pdf)

Kommuner – vedtak fastsatt 21. oktober 2006 (pdf)


Uenig i prisen?

Dersom du er uenig i prisen kan du bringe saken inn for Kulturdepartementet.

Kulturdepartementet avgjør enten saken selv eller de kan velge å oversende saken til vederlagsnemnda.

Du kan også selv velge å reise saken for vederlagnemnda, eller kreve at departementet overfører saken til vederlagsnemnda.

Slik fungerer vederlagnemnda

  • Vederlagsnemnda består av en leder og to andre medlemmer, oppnevnt av sorenskriveren i Oslo tingrett for 5 år om gangen. For hvert av medlemmene oppnevnes personlige vararepresentanter.

  • Lederen for nemnda skal være jurist

  • Utgiftene til nemndas virksomhet dekkes av partene i saken etter nærmere bestemmelse av Nemnda

  • Forhandlingene i nemnda, administreres av nemndas leder

  • Alle medlemmene skal delta i avgjørelsen. Dersom medlemmene er uenige, avgjør flertallet

Forskrift til åndsverkloven § 4 - 3 – her kan du les mer

Kontakt Kulturdepartementet her

Fant du svaret?