Oppsummering

Vi behandler personopplysninger som vi er juridisk forpliktet til å behandle, og kun på den måten regleverkene tillater.

Vi tilbyr alle interesserte å melde seg på vårt nyhetsbrev, vi bruker informasjonskapsler og statistikkverktøy for å forbedre innholdet på nettsidene våre.


Innhold i denne artikkelen

Hva er personopplysninger?

Hvilke regelverk for personvern følger Gramo?

Hvorfor behandler vi personopplysninger om deg?

Hvilke personopplysninger behandler Gramo

Opplysninger om medlemmer i Gramo

Opplysninger om virksomheter som bruker musikk

Opplysninger om mottakere av nyhetsbrev

Opplysninger om besøkende på nettsidene våre

Hvor lenge lagres personopplysninger om meg?

Hvordan sikrer Gramo mine personopplysninger?

Kan jeg klage på personvernet i Gramo?

Hvordan kan jeg kontakte Gramo om personvern?


Hva er personopplysninger?

Med personopplysninger mener vi alle opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Dette kan være så mangt. For eksempel:

 • Navn

 • Adresse

 • Telefonnummer

 • E-postadresse

 • Fødselsnummer

 • Kontonummer


Hvilke regelverk for personvern følger Gramo?

Utover vilkårene for medlemskap i Gramo eller avtalen du har med oss om å bruke innspilt musikk, retter vi oss etter følgende regler og lover:

Personvern:

Dette omtaler vi som som personvernregelverket.

Forvalte rettigheter:

Bruk av informasjonskapsler:


Hvorfor behandler vi personopplysninger om deg?

Vi krever inn vederlag fra dem som bruker innspilt musikk i Norge, og utbetaler det til rettighetshavere, i henhold til åndsverksloven § 21. Det gir oss en rettslig forpliktelse til å samle inn og behandle dine personopplysninger, jamfør personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav c.

Vi behandler ikke flere personopplysninger enn det som er nødvendig for å forvalte dine rettigheter.

Vi behandler dine personopplysninger for å:

 • Kreve inn vederlag på dine vegne, for innspillinger du medvirker på og eller eier.

 • Betale ut og rapportere til skattemyndigheter vederlag vi har betalt til deg, eller kommer til å betale til deg i fremtiden.

 • Kontrollere og dokumentere at vi forvalter rettigheter og vederlag på korrekt måte

 • Forebygge og avdekke mulige svindelforsøk og andre straffbare handlinger

 • Håndtere generell medlems- og kundeservice


Hvilke personopplysninger behandler Gramo

Vi registrerer ulike typer informasjon avhengig av hva slags relasjon vi har til deg:

 • Opplysninger om medlemmer i Gramo

 • Opplysninger om virksomheter som bruker innspilt musikk

 • Opplysninger om mottakere av nyhetsbrev

 • Opplysninger om besøkende på nettsidene våre


Opplysninger om medlemmer i Gramo

For å kunne ivareta dine interesser som medlem, og utbetale vederlag til deg, må vi lagre følgende personopplysninger:

 • Navn og eventuelt artistnavn/tidligere navn

 • Kjønn

 • Fødselsdato og personnummer (fødselsnummer)

 • Adresse

 • Bankkontonummer

 • E-post

 • Telefonnummer

 • Statsborgerskap, fødselsland og bostedsland

 • Instrument og relasjon til band/orkester/kor

 • Medlemskap i norske rettighetshaverorganisasjoner

 • Medlemskap i utenlandske vederlagsorganisasjoner

 • Innspillinger du har rettigheter til

Du må gi oss opplysningene i listen over. Enten ved søknad om medlemskap eller i etterfølgende dialog med oss.

For at du skal få vederlag du har krav på er det viktig at du holder opplysningene oppdaterte.

Dersom du har du arvet rettigheter, registrerer vi også dødsår for den du arver.

Innsyn og endring

Personvernregelverket gir deg rett til å få innsyn i og kunne endre informasjon vi har lagret om deg.

Ønsker du innsyn eller endre opplysninger?

Utmelding og sletting

Du har rett til å melde deg ut og be om at vi sletter opplysninger om deg.

Ønsker du å melde deg ut eller å slette opplysninger vi har om deg? – Ta kontakt med oss på 22 00 77 80 eller medlem@gramo.no.

Vi må beholde noen opplysninger

Vi er lovpålagt å beholde noen opplysninger. Det betyr at selv om du ber oss om å slette opplysninger om deg må vi beholde følgende:

 • Navn og eventuelt artistnavn

 • Fødselsdato

 • Land (statsborgerskap, bostedsland, fødselsland)

 • Relasjon til band/orkester/kor

 • Innspillinger

I tillegg må vi beholde informasjon om alle utbetalinger i ti år, for å kunne imøtegå og bistå dine interesser i eventuelle dokumentasjonskrav fra skattemyndigheter.

Utveksling av informasjon om rettighetshavere, med andre samarbeidspartnere

Navnet ditt og fødselsnummer/organisasjonsnummeret deler vi med rettighetshaverorganisasjoner du er registrert medlem av. Dette for å kvalitetssikre korrekt informasjon, med den hensikt å kunne avgjøre stemme- og fullmaktsberettigede medlemmer til generalforsamlingen i Gramo, jamfør våre vedtekter.

Vi innhenter også opplysninger om foretak og selskap fra Brønnøysundregistrene.


Opplysninger om virksomheter som bruker musikk

Vi lagrer følgende opplysninger om virksomheter som bruker innspilt musikk:

 • Organisasjonsnummer

 • Virksomhetens navn

 • Postadresse og besøksadresse

 • Bransje

 • Virksomhetens kontaktperson(er) - navn, e-postadresse og telefonnummer

 • Opplysninger om kundelokalet – størrelse, åpningstider og andre parametere jf vederlagstariffer

 • Informasjon om avspillinger (bakgrunnsmusikk og fremtredende musikk)

 • Dette er informasjon vi bruker for å kunne avgjøre størrelse på faktura, og innhente vederlag

Vi innhenter opplysninger om foretak og selskap fra Brønnøysundregistrene og fra kommersielle oppslagsverk. For eksempel regnskapsopplysninger og opplysninger om nyetableringer.


Opplysninger om mottakere av nyhetsbrev

Nyhetsbrev er Gramos hovedkanal for å kommunisere med både rettighetshavere og alle andre som har interesse av Gramo sine aktiviteter.

For å sende deg nyhetsbrev må du selv melde deg på nyhetsbrevet.

Vi lagrer kun e-postadresse og hva slags type nyhetsbrev du eventuelt ønsker.

Vi utveksler ikke adresselisten med noen andre.

Melde deg av nyhetsbrev

Du kan når som helst melde deg av nyhetsbrevet vårt. Da blir du slettet fra e-postlisten.

Egen link for avmelding ligger nederst i selve nyhetsbrevet.

Du har alltid mulighet til å melde deg på nyhetsbrevet vårt igjen, hvis du ønsker det.

MERK! Selv om du melder deg av det generelle nyhetsbrevet, vil Gramo fortsette å informere deg, som rettighetshaver og Gramo-medlem, om nødvendige forhold som angår deg og ditt medlemskap, herunder rettigheter, utbetalinger, bruk av Min Side, generalforsamling mv. e-post.


Opplysninger om besøkende på nettsidene våre

Informasjonskapsel (cookie)

Vi bruker informasjonskapsler for å kunne tilpasse opplevelsen av nettstedet vårt, for ditt utstyr.

Informasjonskapselen gjør at nettstedet vårt kan huske handlingene eller preferansene dine over tid, og hvor ofte vi får besøk fra fra samme nettleser.

En informasjonskapsel (cookie) er en liten fil som alle som surfer på internett kan motta fra ulike nettsteder som besøkes. Informasjonskapselen lagres på datamaskinen eller enheten du bruker når du besøker nettstedet vårt.

Den gir oss tilgang til å se statistikk og bruksmønstre på nettstedet vårt, og kan ikke leses av andre enn Gramo.

Du kan selv administrere hvordan nettleseren din skal håndtere informasjonskapsler.
Administrere informasjonskapsler i din nettleser - Nettvett.no viser deg hvordan

NB! Vi gjør oppmerksom på at hvis du ikke aksepterer informasjonskapsler, kan det medføre at tjenestene på vårt nettsted ikke fungerer optimalt.

Nettstatistikk og bruksmønster

Vi lagrer informasjon om hvilke søkeord som blir brukt i søkefunksjonen på vårt nettsted. Vi analyserer også brukermønsteret for trafikken på nettstedet til vårt. For å innhente og analysere informasjonen bruker vi verktøyene Google Analytics og Hotjar og Intercom.

Vi bruker informasjonen til å forbedre innhold, tjenester og navigasjon på nettstedet vårt.

Informasjonen om bruksmønster og statistikk fra søk kan ikke kobles til personlige opplysninger om deg.

Vi samler kun inn generell informasjon som:

 • Hvilke operativsystem og nettlesere som brukes

 • Hvilke språk folk har stilt inn nettleserne sine på

 • Hvilke land folk besøker nettsiden vår fra

 • Hvilke av våre nettsider som blir besøkt

 • Hvilke linker som blir klikket på

 • Hvor vi får trafikk til vårt nettsted fra. Om det er lenker fra søkemotorer, sosiale medier, i nyhetsbrev eller fra andre nettsteder.

Enkelte nettadresser i våre tjenester på nett kan inneholde din e-postadresse. Vi bruker den ikke til noe annet enn å gi deg tilgang til din egen informasjon – og den kan kun ses av deg selv og Gramo.

Data fra Google Analytics og Hotjar lagres på egne servere hos Google og Hotjar.

Informasjonen deles ikke uten ditt og Gramos samtykke, med unntak av gitte avgrensende situasjoner, som når det kreves ved lov for eksempel fra av politi eller domstol.

Skjema på vårt nettsted

Hvis du fyller ut et skjema på vårt nettsted vil vi kunne se hvilke felter du fyller inn, men vi kan ikke se hva du skriver.


Hvor lenge lagres personopplysninger om meg?

Hovedregelen i Personvernregelverket er at personopplysninger skal slettes når formålet med behandlingen er oppfylt.

Vernetiden for innspillinger er 70 år. Det betyr at vi må lagre opplysninger om rettighetshavere minst så lenge. Men vi lagrer kun de opplysningene som er nødvendige for å forvalte rettighetene i henhold til åndsverkloven § 21. Vi sletter eller anonymiserer opplysningene når formålet med behandlingen er oppfylt, og vi ikke lenger har noen grunn til å ha dem.

Personopplysninger om mottakere av nyhetsbrev, sletter vi når du melder deg av.

Kontaktinformasjon om musikkbrukere sletter vi når vi mottar melding om at dere ikke lenger bruker musikk, eller foretaket er avviklet.

Fakturahistorikk lagrer vi i ti år, for å imøtegå eventuelle dokumentasjonskrav fra skattemyndigheter.


Hvordan sikrer Gramo mine personopplysninger?

Vi sikrer dine opplysninger ved å beskytte infrastrukturen og kontorbygninger. Vi stiller også krav om vern av dine personopplysninger til alle personer i Gramo og underleverandører .

Våre viktigste tekniske sikkerhetsmekanismer er:

 • Kryptering av opplysninger som sendes over internett – Når du logger deg inn på Min Side (for medlemmer/musikkbrukere) med ditt brukernavn og passord vil alle opplysningene være krypterte ved bruk av krypteringsprotokoll, som for eksempel "Transport Layer Security" (TLS) og "Secure Socket Layer" (SSL). Vi bruker disse protokollene på alle nettsider hvor vi behandler opplysninger om deg. Dette sikrer at opplysninger om deg forblir konfidensielle og at de er beskyttet når de overføres over Internett.

 • To-faktor pålogging – Vi bruker også tofaktor-pålogging med sms-kode i tillegg til brukernavn og passord. Dette sikrer at det kun er deg og autorisert personell hos Gramo som har tilgang dine opplysninger.

 • Sikkert kjernesystem – Vårt spesialutviklete medlems- og avregningssystem Echo, som er vår masterdatabase, har tilgangsstyring, strukturering og kvalitetssikring av data, logging og backup. Dette sikrer at informasjonen om deg er beskyttet og tilgjengelig. Echo er grunnlaget for informasjonen du får opp på Min Side, slik at du selv har innsyn i og kan kvalitetssikre informasjon vi har lagret om deg.

 • Databehandleravtaler og taushetserklæringer – Vår plattform er satt sammen av løsninger vi har i vårt eget datasenter, og via tjenester som kjører hos Amazon Web Services (AWS) og Heroku. All informasjon om deg oppbevares innenfor EU/EØS området og nødvendige databehandleravtaler og taushetserklæringer er på plass med våre underleverandører og samarbeidspartnere.


Kan jeg klage på personvernet i Gramo?

Hvis du mener at Gramo behandler personopplysninger i strid med Personvernregelverket, kan du klage til Datatilsynet.


Hvordan kan jeg kontakte Gramo om personvern?

Hvis du har du spørsmål i forbindelse med ditt personvern i Gramo, ta kontakt med vårt personvenvernombud: Abdul Khaliq, abdul.khaliq@gramo.no eller 22 00 77 86

Fant du svaret?