Gramo og Tono samarbeider om å kontrollere potensielle musikkbrukere, og vi reiser på besøk i hele landet.

Hvis din bedrift bruker musikk og dere ikke har meldt fra til oss tidligere, legger vi ved besøket igjen en folder med registreringsskjema og informasjon om Gramo.

Når innspilt musikk blir brukt offentlig har de som lager og spiller inn musikken rett til betaling. Du må betale vederlag både til Gramo og Tono.

  • Vi ber deg, innen 10 dager etter besøket, å melde inn musikkbruken ved å bekrefte eller endre opplysninger innhentet ved besøket.

Hvis dere ikke gir oss noen tilbakemelding sender vi etter 10 dager faktura basert på opplysningene vi noterte da vi var på besøk. Vi legger da til et administrasjonsgebyr på 10% av fakturabeløpet.

Fant du svaret?