Gramo og Tono samarbeider om å kontrollere potensielle musikkbrukere, og vi reiser på besøk i hele landet.

Hvis din bedrift bruker musikk og dere ikke har meldt fra til oss tidligere, legger vi igjen en folder med registreringsskjema og informasjon om Gramo etter kontroll.

Når innspilt musikk blir brukt offentlig har de som lager og spiller inn musikken rett til betaling. Du må betale vederlag både til Gramo og Tono.

  • Vi ber deg, innen 10 dager etter besøket, å melde inn musikkbruken ved å bekrefte eller endre opplysninger innhentet ved besøket.

Hvis dere ikke gir oss noen tilbakemelding innen 10 dager, sender vi faktura basert på opplysningene vi noterte da vi var på besøk. Vi legger da til et administrasjonsgebyr på 10% av fakturabeløpet.

Fant du svaret?