Gramo og Tono samarbeider om jevnlig å reise rundt i hele landet på besøk til bedrifter i bransjer som ofte bruker musikk.

Hvis din bedrift bruker musikk og dere ikke har meldt fra til oss tidligere, legger vi ved besøket igjen en folder med registreringsskjema og informasjon om Gramo.

  • Vi ber deg, innen 10 dager etter besøket, å melde inn musikkbruken ved å bekrefte eller endre opplysninger innhentet ved besøket.

Hvis dere ikke gir oss noen tilbakemelding sender vi etter 10 dager faktura basert på opplysningene vi noterte da vi var på besøk. Vi legger da til et administrasjonsgebyr på 10 prosent av fakturabeløpet.

Fant du svaret?