Hvorfor må bedriften min betale til Gramo?

Hvis bedriften din bruker musikk som er hørbar for dine kunder eller gjester, skal du i følge norsk lov betale til dem som eier musikken.

Oppdatert over en uke siden

Hvis bedriften din bruker musikk som er hørbar for dine kunder eller gjester, skal den i følge norsk lov betale til dem som eier musikken. Bestemmelsene står i åndsverklovens § 21 og lovens forskrifter.

Kulturdepartementet har autorisert Gramo til å kreve inn og fordele pengene (vederlaget) på vegne av musikerne, artistene og plateselskapene.

Hensikten med Gramo er at du skal slippe å måtte gjøre opp direkte med hver enkelt artist, musiker og plateselskap når du bruker musikk, radio eller TV som er hørbar for dine kunder og gjester.

Når bedriften din betaler til Gramo og Tono for din musikkbruk følger den norsk lov, sammen med over 16000 andre virksomheter i Norge.

Svarte dette på spørsmålet?