Prisen beregnes etter innbyggertalet i kommunen. Innbyggertallet henter vi fra Statistisk sentralbyrå.

Alle kommuner skal hver år betale vederlag til Gramo for den innspilte musikken kommunen benytter i kommunale bygg og virksomheter.

Plikten til å betale vederlag for å bruke innspilt musikk offentlig er beskrevet i åndsverkloven §21.

Prisen for bruk av musikk (tariffen) i kommunen er vedtatt av vederlagsnemnda som behandlet saken mellom Kommunenes Sentralforbund og Gramo.

Kommuner – vedtak fastsatt 21. oktober 2006 (pdf)

Fant du svaret?