Hva er forskjellen vederlag og royalties?
Vederlag er i Gramo-sammenheng en lovbestemt form for betaling eller kompensasjon, mens royalties er en avtalt form for betaling.
Bastian Daae avatar
Skrevet av Bastian Daae
Oppdatert for over en uke siden

Vederlag er i Gramo-sammenheng en lovbestemt form for betaling eller kompensasjon for bruk av innspilt musikk i det offentlige rom.

Royalties blir gjerne brukt om andre former for betaling som er avtalt mellom to eller flere parter, for eksempel i en avtale mellom artist og plateselskap.

Vederlagsretten Gramo forvalter er tuftet på åndsverkloven § 21, som sier at utøvende kunstnere og produsenter har rett til betaling dersom deres lydopptak er brukt i kringkasting eller fremført offentlig.

Svarte dette på spørsmålet?