Hva er forskjellen vederlag og royalties?

Vederlag er i Gramo-sammenheng en lovbestemt form for betaling eller kompensasjon, mens royalties er en avtalt form for betaling.

Oppdatert over en uke siden

Vederlag er i Gramo-sammenheng en lovbestemt form for betaling eller kompensasjon for bruk av innspilt musikk i det offentlige rom.

Royalties blir gjerne brukt om andre former for betaling som er avtalt mellom to eller flere parter, for eksempel i en avtale mellom artist og plateselskap.

Vederlagsretten Gramo forvalter er tuftet på åndsverkloven § 21, som sier at utøvende kunstnere og produsenter har rett til betaling dersom deres lydopptak er brukt i kringkasting eller fremført offentlig.

Svarte dette på spørsmålet?