Første gang du tar i bruk Min Side, må du opprette en konto:

  1. Gå til https://minside.gramo.no/create-profile

  2. Skriv inn fødselsnummer (11 siffer) eller organisasjonsnummer (9 siffer)

  3. Verifiser e-post og mobil

  4. Opprett nytt passord

Du blir bedt om å skrive inn e-post-adresse og mobil vi har registrert på deg. Dersom du ikke kommer deg forbi dette steget, kan dette skyldes at vi ikke har oppdaterte opplysninger om deg. Hvis dette er tilfelle, må du ta kontakt med oss.

Fant du svaret?